Đóng

Thông tin 1369

Thông tin 1369, Thông tin báo chí, Tin tức

Báo cáo tài chính đã được soát xét giữa niên độ từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2017 và kết thúc vào ngày 30/06/2017.

Download 3 File sau và giải nén chung 1 Folder:

/uploads/news/2017_08/baocaosx010117den300617.part1.rar

/uploads/news/2017_08/baocaosx010117den300617.part2.rar

/uploads/news/2017_08/baocaosx010117den300617.part3.rar

Hotline: 0220 389 1898