Đóng

Thông tin báo chí

Đắk Nông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho dự án hơn 677 tỉ

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa (trước đây là thị xã Gia Nghĩa). https://ceehom.com/blog/dak-nong-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-dau-tu-cho-du-an-hon-677-ti_d8407.html Nguồn tin: ceehom.com

Đại hội cổ đông bất thường 2020

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, ngày 01/08/2020 vừa qua tại Hải Dương, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã cổ phiếu: C69) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020. Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, ngày 01/08/2020 Công ty […]

Hotline: 0220 389 1898