Đóng

Vật liệu xây dựng

Công ty cổ phần xây dựng 1369 đẩy mạnh phát triển hoạt động khai thác và kinh doanh đá xây dựng năm 2017

Theo thông tin từ Bộ Xây Dựng, tổng trữ lượng đá có tại nước ta vào khoảng 34.3 tỷ m3 đá macma các loại; 5 tỷ m3 đá trầm tích, và 895 tỷ m3 đá xây dựng có nguồn gốc biến chất. Trong đó, trữ lượng đá xây dựng có thể khai thác được hiện nay khá lớn, […]

Hotline: 0220 389 1898