Đóng

Dự án thi công xây dựng Nhà máy gạch ngói Kim Thành tại thị xã Mạo Khê, Quảng Ninh

Dự án thi công xây dựng Nhà máy gạch ngói Kim Thành tại thị xã Mạo Khê, Quảng Ninh

Dự án thi công xây dựng Nhà máy gạch ngói Kim Thành

Hình ảnh chi tiết:

Hotline: 0220 389 1898